Checkkredit

Checkkredit, eller kontraktskredit, avser möjligheten att löpande låna pengar på checkkontot upp till ett visst gränsbelopp (limit). En checkkredit är i vissa fall fördelaktigare än ett vanligt lån, eftersom man endast behöver betala ränta för det beloppet man har nyttjat istället för att betala för hela kreditbeloppet.Låntagaren bestämmer alltså ifall hen vill använda alla pengar eller ingenting. För en checkkredit betalar man dels dispositionsränta och kontraktsränta (en årlig procentuell avgift på det hela kreditbeloppet).

Fast årlig avgift (kontraktsränta) på det beviljade kreditbeloppet som avser den maximala gränsen pengar du kan förbruka.

Ränta på beloppet som företaget utnyttjar, som företaget och långivaren kommit överens om (dispositionsränta).

Fördel med checkkredit

Checkkrediter är väldigt gynnsamt för företag eftersom att de ger möjlighet för företagen att uppfylla kortsiktiga mål såsom kortsiktiga behov. Låt oss visualisera ett företag där stora svängningar i ekonomin har uppstått på grund av stora satsningar på ett nytt projekt exempelvis. Detta företag skulle ha stor nytta av en checkkredit eftersom att denna kan balansera upp ojämnheten i företagets ekonomi. Dock kan denna fördel övergå till en nackdel. Ifall företag förlitar sig för mycket på checkkrediter kan det bli en dålig vana att spendera mer pengar än vad som faktiskt finns tillgängligt. Här skapas en ond spiral där företaget ständigt lever på kredit. Ska ditt företag göra en investering eller har ekonomiska problem och det är en engångsföreteelse kan det vara bättre att ansöka om ett företagslån istället.

Att vända sig till sin egna bank är första steget i införskaffning av checkkredit. Precis som det mesta här i livet finns det både fördelar och nackdelar med att vända sig till sin egna bank. Konkurrens finns även hos banker och olika banker är bra och dåliga på olika sätt beroende på vad du som företagare värderar högst. Det kan därför vara lönsamt att diskutera checkkrediten med ett flertal långivare eller finansieringsinstitut. På så sätt får du reda på vad alla långivare kan erbjuda dig och du kan enkelt räkna ut vilket alternativ som har mest lönsamma villkor.

Fördelar med att teckna checkkredit hos en annan långivare: 

  • Ränta och villkor är oftast mer förmånliga
  • Du har fler valmöjligheter och därför en bättre förhandlingsposition
  • Mindre långivare är oftast mer flexibla och erbjuder smidigare lösningar

Nackdelar med att teckna checkkredit hos en annan långivare: 

  • Din vanliga långivare kan ha bättre insikt i ditt företag
  • Du kan få rabatt på andra avgifter om du har många tjänster hos samma bank

Här nedan listas ett par viktiga aspekter att ha i åtanke när det gäller ditt företags checkkredit. Detta är för din egen skull, för att du som företagare ska minska risken att betala för mycket eller göra missgynnande val för företaget i framtiden. 

Du som kontoinnehavare betalar två gånger för företagets checkkredit. Dessa två räntor är kontraktsränta och dispositionsränta. Desto bättre kreditvärdighet ditt företag har desto lägre ränta får du utav banken på din checkkredit. Anledningen till detta är logisk, långivare tror mer på investeringar i säkra företag än osäkra. För att veta vad du ska betala kan du utgå från exempel. Ett lönsamt företag med 10-50 anställda och god soliditet bör få en kontraktsränta på 0,5 % och en dispositionsränta på 3,0 – 3,5 %. Om du har ett litet företag och/eller om ditt företag går med förlust kan du utgå från ett annat exempel. Ett sådant företag får högre ränta. Kontraktsräntan kan då ligga på 1 -1,5 % och dispositionsränta på 4,0 – 5,0 %.

Övervakningsmyndigheten

Det är finansinspektionen som övervakar aktörer inom finansmarknaden, där bland annat de stora traditionella bankerna finns. Innan du ansöker om checkkredit bör du kontrollera att företaget är registrerat hos Finansinspektionen