Företagskredit

Checkkrediter är väldigt populära bland företag. Ifall ett företag har en checkkredit, motsvarar det att den som besitter ett konto har möjligheten att göra uttag precis som ett lån. En checkkredit har inte obegränsat med kapital utan exempelvis företag och banker kommer överens genom avtal vilket begränsat belopp som checkkrediten ska inneha. Numera är det vanligare att banker använder sig av denna tjänst, hursomhelst finns det banker där checkkrediter inte används. En stor faktor till varför checkkrediter har blivit så populärt har delvis att göra med fördelen att slippa behöva ansöka om lån varje gång större utgifter ska betalas. Varje år betalas en fast, procentuell avgift av den summa som den beviljade checkkrediten utgör. Inte sällan talar vi om en till två procent. Denna procentsats gäller under tiden då checkkrediten inte används. Ifall checkkreditens belopp nyttjas tillkommer en (med banken överenskommen) ränta på den avgift som företaget faktiskt använder. Räntan kan i sin tur både vara rörlig eller fast, oftast är checkkrediten knuten till det ordinarie företagskontot. 

 

Information om företagslån och krediter

På den svenska myndighetssajten Verksamt  finns information om hur ett företag kan finansieras.Varför är checkkrediter så fördelaktigt inom företagssektorn? För det första möjliggör detta ett smidigt sätt att handla på kredit. Exempelvis ifall företagare vill investera i företaget med kort varsel, kan dem göra så även fast det inte finns tillräckligt med pengar på kontot. Detta beror på att kontot administrerar inkomster automatiskt, till exempel kundfordringar. Med detta menas att skulden regleras så fort pengar, via andra tillgångar kommer in på kontot. Man skulle kunna säga att checkkrediter fungerar lite som en buffert eftersom den enkelt kan balansera mellan upp- och nedgångar i företagets likviditet. Skulder regleras som sagt automatiskt så fort inbetalningar via andra tillgångar flödar in på kontot. Den som har regelbundna in- och utbetalningar i annan valuta än inhemsk, har också oftast en fördelaktig möjlighet att välja en checkkredit i så många diverse valutor du önskar. Räntan som företaget betalar på krediten är endast för den summa som understiger noll på kontot.

 

För att summera checkkreditens innebörd, det betalas alltså ränta endast på den skuld som finns på kontot och det slutar gälla så fort som det inte längre finns någon skuld där. Den som driver företag använder checkkrediten helt fritt och kan alltså välja att ligga på plus hela tiden eller utnyttja hela krediten över längre tid. När en check- eller kontokredit jämförs med till exempel snabblån, har checkkrediten fördelar. Bland annat ger checkkrediten en fördelaktig ränta. Då lånet är begränsat samt endast kostar mer pengar när det uppstår en skuld, och att skulden upphör så fort den är täckt med insättningar, finns det färre ekonomiska risker med att använda en checkkredit. Till skillnad mot ett lån kan du betala av checkkrediten i snabbare takt vilket gör att du inte behöver dras med långvariga skulder om du inte vill. Tänk på att en checkkredit är ett lån, som banken kan bevilja eller avslå. Banken kan kräva säkerhet för checkkrediten, exempelvis företagsinteckning alternativt borgen.