Räntor

Behöver du stärka företagets kassalikviditet? En bra lösning till det är checkkrediter. En checkkredit skiljer sig från ett lån på det sättet att du slipper låna ett bestämt belopp. Dessutom, behöver ditt företag ej betala ränta på andra belopp än vad ni själva nyttjat. Checkkrediter har dock en “limit”, vilket gör att man inte kan hamna i större skulder än vad man lånat för. Checkkrediten är knuten till företagskontot och är mest avsedd för kortsiktiga lån av banker och långivare och betalas genom kontraktsränta och dispositionsränta. Kontraktsränta är den fasta årliga avgiften på det beviljade kreditbeloppet, dvs den lägsta summa pengar som företaget kan ha på företagskontot. Dispositionsräntan betalas på det belopp som faktiskt utnyttjas . Checkkrediter och rörelsekapital håller oftast hand i hand.

 

Precis som vanliga lån kan kräva säkerhet från låntagaren i utbyte, kan banker och långivare ta säkerhet för checkkrediten. Säkerheten kan bestå av ett pantbrev i fastighet, personlig borgen eller andra former av säkerhet.

 

Att jämföra olika banker och kreditgivare innan man tecknar en checkkredit för företaget är något man bör göra. Inom det finansiella området finns det idag en stor konkurrens och läser man på och jämför innan man lånar kan man ofta hitta bättre villkor och lägre priser.

 

Man bör också se över företagets ekonomi innan man bestämmer sig för att låna pengar. Se till att ha en stabil utgångspunkt och en ekonomi som klarar av ytterligare kostnader. Även om en checkkredit vid första anblick kan verka dyrare än ett vanligt företagslån brukar det jämna ut sig tack vare att man endast betalar ränta för det belopp som faktiskt används.

 

Både ränta och den fasta kostnaden på krediten baseras på vilken typ av säkerhet man använder. Det kan vara bra att tänka över vilken säkerhet man vill använda och hur det kan komma att påverka kostnaden. Fastighetsinteckning är vanligtvis den säkerhet som ger bäst förutsättningar när man tecknar en checkkredit.